Telefon kontakowytel: 77 421 60 28 Adres e-maile-mail: prezes.sposip@op.pl

KRS-0000250295

Szanowni Państwo !!!
Inicjatorami powstania naszego stowarzyszenia byli pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Radawiu zajmujący się na co dzień opieką, rehabilitacją i terapią osób niepełnosprawnych. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że Polsce istnieje już bardzo wiele fundacji i stowarzyszeń, których celem jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym. Uważamy, że jest to celowe i słuszne, gdyż problemy tych środowisk są często nieznane lub niedostrzegane przez osoby zdrowe.
My - pracownicy DPS w Radawiu – przebywając na co dzień z naszymi podopiecznymi mamy wyraźny obraz utrudnień z którymi borykają się osoby niepełnosprawne oraz osoby, które pragną zapewnić Im godziwe warunki życia.
    W naszym Domu mieszka 70 mężczyzn upośledzonych fizycznie i umysłowo w stopniu od lekkiego do głębokiego. Mimo niepełnosprawności drzemie w nich ogromny zasób możliwości. Krok po kroku zdobywane przez nich umiejętności życia codziennego, a za tym idąca radość, otwartość i spontaniczność oraz szczerze wyrażona wdzięczność dodaje nam jeszcze większej motywacji do działania i walki o Ich godny i lepszy byt.

 

Podstawowe cele działania Stowarzyszenia:

  1. Szerzenie w społeczeństwie wiedzy o potrzebach i problemach osób sprawnych inaczej,
  2. Wszechstronna pomoc osobom sprawnym inaczej w rozwoju i przystosowania do życia w społeczeństwie,
  3. Udzielanie pomocy oświatowo-wychowawczej i rehabilitacyjnej osobą sprawnym inaczej nie będącym mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej,
  4. Pomoc finansowa w realizacji zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej w Radawiu,
  5. Udzielanie wsparcia finansowego osobom i rodzinom potrzebującym w różnej formie,
  6. Niesienie kompleksowej pomocy (rehabilitacyjnej, korekcji, kompensacji, stymulowania) w rozwoju psychoruchowym ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Radawiu,
  7. Wspomaganie różnych form kształcenia i dokształcania kadry terapeutycznej oraz rodziców opiekunów.

 

Władze:

Prezes – Zdzisław Bajdak Wiceprezes – Jacek Sykoś Skarbnik – Karina Klimas

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand